KLOCKOR, VATTEN och TRYCK

Klockor och vatten är inte alltid en bra kombination, men det behöver inte vara ett problem, om man har rätt kunskap.  Man kan idag dela in klockorna i fyra kategorier:

·      Ej vattenskyddade
·      Vattenskyddade
·      Vattentäta
·      Dykarklockor

Äldre klockor och speciellt finare/kostym klockor tillverkade före 1970-talet är inte byggda för att bli utsatta för väta, de har inget vattenskydd. I bästa fall har de ett dammskydd. Dessa klockor är inte avsedda att andvändas som vardagsklockor på det sättet som vi använder klockor idag. De flesta av dagens klockor har ett vattenskydd på 3-5 bar som gör att klockan tål vatten så som vid tvätt av händerna eller dimma och regnväder.  En stor grund till missuppfattningen av innebörden av vattenskyddet är att på många klockor står det vattenskyddad 30 eller 50m. Man får uppfattningen att man kan dyka till 30 eller 50m med klockan, vilket är fel.  Detta är endast ett provtryckningsvärde som tillverkarna anger. När klockan är klar i tillverkningen provtycks den i rent vatten vid konstant temperatur med rena och nysmörjda packningar. Duschar man med klockan på utsätter man den för tvålvatten med lägre ytspänning, snabba temperaturväxlingar och högt vattentryck.

Vill man kunna duscha och bada med klockan skall den vara vattentät till minst 100m (10 bar). Då är klockan försedd med kraftigare boett och glas. Man har dubbla packningssystem och i vissa fall skruvad krona. En skruvad krona bidrar till att packningarna tätar bättre och håller bort smuts från packningarna på ett bättre sätt. I normala fall håller packningarna ca 4-5 år innan de behöver bytas ut, vilket är samma serviceintervall som på urverken. Har klockan varit utsatt för saltvatten eller klorvatten skall den alltid sköljas i sötvatten efteråt. Packningarnas livslängd kan minska om de utsätts för olika kemikalier (exempelvis diesel, lösningsmedel) och höga temperaturer.

Dykarklockorna skall vara konstruerade för att tåla minst 200m, 20 bar eller mer. Om man andvänder klockan som dykarklocka skall den behandlas på samma sett som övrig dykarutrustning. Tillverkarna rekommenderar täthetsservice vart annat år. Om olyckan ändå är framme och man fått fukt i klockan; behåll klockan på handleden, då kondenserar fukten på glaset och man kan minimera skador på verk och tavla.  Det är viktigt att snabbt ta klockan till en urmakare. Den vanligaste orsaken till vattenskador på klockor med skruvad krona är att man inte skruvat in kronan på rätt sätt, efter att man ställt tiden eller ändrat datum. Vid tveksamhet över din klocka och dess täthet – ta den alltid till ett auktoriserat servicecenter.

Det förekommer även fall där en klocka tar in vatten trots att den är tät. Detta kan bero på en kraftig temperaturskiftning, exempelvis om klockan är varm och sedan doppas i kallt vatten. När detta händer skapas ett undertryck inne i klockan, vilket bidrar till att vatten sugs in. Undvik detta genom att tänka på att inte doppa en varm klocka i kallt vatten.

TRYCK ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mindre än 3 bar/3 atm/30m Inget vattenskydd alls
3 bar/3atm/30m Vattenskyddad klocka, tål stänk
5 bar/5 atm/50m Vattenskyddad klocka, bad och dusch rekommenderas ej
10 bar/ 10 atm/100m Vattentät klocka, går att bada och duscha med
20 bar/20 atm/200m och uppåt Vattentät klocka, kan användas för dykning